Obecni duszpasterze parafii Wadowice Górne:

Proboszcz –          Ks. Wojciech Duplak

Wikariusz –            Ks. Szymon Pięk

Księża emeryci :   Ks. Kazimierz Święch

                                  Ks. Stanisław  Święch

 

 

 

      Kapłani pochodzący z parafii Wadowice Górne:

 

      Siostry zakonne z parafii Wadowice Górne:

 

     Dawni proboszczowie:

 1.  Ks. Stanisław Grucjusz (Gruszka)  (ok. 1585)

 2.  Ks. Kasper Grafowski  (ok. 1595)

 3.  Ks. Wojciech Kubala  (1617 – 1648)

 4.  Ks. Aleksander Szaracki  (1648 – 1656)

 5.  Ks. Walenty Gaździcki  (1656)

 6.  Ks. Wawrzyniec Lechowicz  (1656 – 1668)

 7.  Ks. Jan Hiacynt Szydłowski  (1668 – 1685)

 8.  Ks. Jan Czermiński – budowniczy poprzedniego kościoła  (1685 – 1700)

 9.  Ks. Jan Janowski  (1700 – 1714)

 10.  Ks. Jakub Antoni Cybulski  (1714 – 1725)

 11.  Ks. Stanisław Bukowski  (1725 – 1752)

 12.  Ks. Jan Grochowski  ( 1752 – 1775)

 13.  Ks. Jan Ankwicz  (1775 – 1777)

 14.  Ks. Feliks Kuczkowski  (1777 – 1784)

 15.  Ks. Maciej Kowalski  (1784 – 1797)

 16.  Ks. Onufry Skotnicki  (1797– 1807)

 17.  Ks. Maciej Maruszyński  (1807 – 1839)

 18.  Ks. Jakub Kolasiński  (1840 – 1859)

 19.  Ks. Stanisław Aleksander Pankowski  (1859 – 1868)

 20.  Ks. Stanisław Garncarz  (1869 – 1898)

 21.  Ks. Franciszek Łukasiński – budowniczy obecnego kościoła  (1898 – 1918)

 22.  Ks. Jan Łanowski  (1918 – 1920)

 23.  Ks. Stanisław Paweł Grodniewski  (1920 – 1931)

 24.  Ks. Franciszek Hachaj  (1932 – 1946)

 25.  Ks. Maciej Rzeszut  (1946 – 1949)

 26.  Ks. Tadeusz Strohschneider  (1950 – 1953)

 27.  Ks. Władysław Jędrzejowski – budowniczy obecnej plebanii  (1953 – 1969)

 28.  Ks. Zygmunt Suwada  (1969 – 1974)

 29.  Ks. Kazimierz Święch – budowniczy kaplicy dojazdowej w Wampierzowie  (1974 – 2000), obecnie emeryt.