Sakramenty

    Sakrament Chrztu Świętego:

 

Udzielany jest w III niedzielę miesiąca o godz. 1500 .

Zgłoszenie dziecka do Chrztu należałoby dokonać przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem.
Rodzice zgłaszają chrzest swojego dziecka w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego i zaświadczenia rodziców chrzestnych.

 

 

    Sakrament Pokuty:

 

W niedziele i w dni powszednie przed i po każdej Mszy Świętej.

 

 

    Sakrament Małżeństwa:

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Księdza Proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu świętego, świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim, dowody osobiste i w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego″ (dokument ważny trzy miesiące).
Narzeczeni przyjmowani są w kancelarii parafialnej w każdą środę miesiąca o godz. 1900 (w okresie zimowym o 1800)
 

 

    Sakrament Namaszczenia Chorych:

 

Chorych w domach odwiedzamy w każdy pierwszy piątek miesiąca. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie.